حضور مهندس دانشمند مدیرعامل تعاونی در جمع کانون بازنشستگان سپاه

پیرو دعوت کانون بازنشستگان سپاه استان اصفهان ،مهندس محمد دانشمند مدیر عامل تعاونی کنترل سازه زاینده رود ،در جلسه حضور یافت و فرصت های پیش روی صنعتگران و سرمایه گذاران را در حوزه انرژی خورشیدی تشریح کرد.

اجرای سریع، نرخ بازگشت سرمایه مطلوب و توجیه اقتصادی بسیار خوب بلند مدت از مهمترین مزیت هایی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.

مهندس دانشمند

انرژی خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.