بازدید رئیس کانون بازنشستگان سپاه استان و مدیر عامل تعاونی کنترل سازه زاینده رود از پروژه نیروگاه خورشیدی

پرئیس کانون بازنشستگان سپاه استان و مدیر عامل تعاونی کنترل سازه زاینده رود از پروژه نیروگاه خورشیدی از پروژه نیروگاه

بیشتر بخوانید

کانون انبوه‌سازان: قطع برق کارخانجات، سیمان را کمیاب کرد

فرشید پورحاجت درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در روزهای اخیر، با بیان اینکه قیمت سیمان برای

بیشتر بخوانید