بازدید رئیس کانون بازنشستگان سپاه استان و مدیر عامل تعاونی کنترل سازه زاینده رود از پروژه نیروگاه خورشیدی

پرئیس کانون بازنشستگان سپاه استان و مدیر عامل تعاونی کنترل سازه زاینده رود از پروژه نیروگاه خورشیدی از پروژه نیروگاه

بیشتر بخوانید

بازدید فرماندار شهرستان مبارکه از پروژه 90 واحدی الماس تعاونی کنترل سازه زاینده رود

فرماندار شهرستان مبارکه از پروژه 90 واحدی الماس ، که توسط تعاونی کنترل سازه زاینده رود و با مشارکت بنیاد

بیشتر بخوانید

فرماندار شهرستان مبارکه به درخواست تعاونی کنترل سازه زاینده رود از منطقه گردشگری قلعه بزی بازدید کرد.

مهندس هدایت فرماندار شهرستان مبارکه ، به اتفاق رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مبارکه و شهردار و شورای

بیشتر بخوانید