ترغیب انبوه‌سازان حرفه‌ای و سازندگان با افزایش سقف تسهیلات ساخت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترغیب انبوه‌سازان حرفه‌ای و سازندگان با افزایش سقف تسهیلات ساخت، گفت:یکی

بیشتر بخوانید